Dossiers

Zelfontplooiing

Alles wat te maken heeft met de mogelijkheden tot zelfontplooiing, bijvoorbeeld de RPF regeling.

Agenda's en Notulen

Agenda's en notulen van de interne vergaderingen, overleg vergaderingen tussen studentenraad en het CvB en gezamenlijke vergaderingen met de ondernemingsraad zijn hier te vinden.

Tranparantie

De TU Delft heeft een publieke taak en zal zich aan de daarbij horende wetgeving moeten houden. Daarnaast is het van belang om de democratische waarden te waarborgen met goede informatie richting studenten.