Standpunten

Transparantie, betrek de student!

Transparantie is het fundament waarop alle andere onderwerpen staan. Als geen enkele student weet wat er speelt, kunnen wij onmogelijk studenten vertegenwoordigen op belangrijke onderwerpen. Transparantie is een hoeksteen van verantwoordelijk bestuur. Het gaat niet alleen om het openbaar maken van informatie, maar ook om het bevorderen van vertrouwen tussen studenten en de TU Delft. 

 • Transparante besluitvorming is het fundament. 

 • De TU moet voldoen aan de Wet Open Overheid. 

 • Studentenraad moet proactief communiceren met studenten. 

 • Planning, agenda en notulen openbare vergaderingen inzichtelijk.

 • Meer huisvesting op campus.

 • Geen studio’s, maar gedeelde studentenhuizen.

 • Welzijn studenten op 1. 

Sociale huisvesting

De TU Delft moet verantwoordelijkheid nemen op het gebied van huisvesting. Studentenhuisvesting in Delft is al jaren een probleem, waarbij de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de gemeente ligt. Dit betekent echter niet dat de TU Delft niets kan doen. Wij zien vooral problemen in de vorm van huisvesting die op het moment gebouwd wordt, alleen studio’s. Dé Partij ziet graag een stop op het bouwen van studio’s en een verplichting dat alle nieuwe huisvesting op de TU Delft campus gedeelde huisvesting zal zijn. 

Alcoholbeleid

De TU Delft heeft duidelijk gemaakt dat de student niet meer te vertrouwen is, de student moet namelijk tegen zichzelf beschermd worden. Een borrel voor 17:00 zorgt in de ogen van de TU namelijk spontaan voor ongeregeldheden. Maar, we mogen nog van geluk spreken. Het genie die het verbod heeft opgelegd staat gelukkig nog met 1 been in de samenleving. De ‘algehele drooglegging’ van de campus is niet voorgeschreven, wat een opluchting. Dé Partij heeft het alcoholbeleid weer op de agenda gezet en ervoor gezorgd dat het CvB dit besluit een keer in de openbaarheid mag verdedigen. 

 • Alcoholbeleid afschaffen

 • Levendige campus met onafhankelijke horeca.

 • TU Delft moet haar toppositie uitbreiden.

 • Banden met fossiele industrie behouden mits transparant.

 • Impactgedreven ingenieurs opleiden.

 • Academische vrijheid is onaantastbaar.

Duurzaamheid

De TU Delft is koploper als het gaat om duurzaamheid, op de campus zelf en in het onderwijs en onderzoek. Juist door de TU kan de transitie naar een duurzame samenleving doorlopen worden. Wij zien graag dat deze successen behaald blijven worden en pleiten voor versterking van het huidige beleid. Dat betekent ook dat de TU Delft geen verbod tot samenwerking met de fossiele industrie moet opleggen aan haar onderzoekers. Deze bedrijven financieren namelijk veel duurzaam onderzoek aan de TU Delft dat zonder deze geldschieter niet plaats kan vinden. De banden verbreken zou een groot verlies zijn voor de duurzaamheidsdoelstellingen die snel gehaald moeten worden.

FAQ

Super nice, waar/wanneer kan ik op jullie stemmen?

Wat goed dat je besloten hebt om op Dé Partij te stemmen. Stemmen kan op 15 en 16 mei via stem.tudelft.nl.

Gaat er eigenlijk wel iets goed op de TU?

Niet zo negatief, de TU Delft is nog steeds de grootste en hoogst aangeschreven Technische Universiteit van Nederland. Dit is te danken aan de jarenlangen inzet van alle medewerkers en studenten van de TU. Wij willen niet de indruk wekken dat de TU Delft een slechte organisatie is. Wij hebben alleen een andere visie op de toekomst dan in het huidige beleid terug te zien is.

Wat is jullie visie op de sociale (on)veiligheid?

Zie ons originele statement na de publicatie van het rapport.