Brief herijking RPF SR aan CvB TU Delft

Op 25 oktober heeft de SR een brief gestuurd naar het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft met daarin de boodschap om de RPF bedragen te verhogen. Om deze boodschap te onderbouwen is een bijlage toegevoegd.

Brief herijking RPF SR aan CvB TU Delft Read More »