Transparantie

Wanbeheer

Reputatie komt te voet, maar gaat te paard De onderwijsinspectie (hierna OI) heeft conclusies getrokken over de naleving van de wet en regelgeving van de TUD. De OI is tot de conclusie gekomen dat er aan de TU Delft sprake is van wanbeheer, een serieuze conclusie die wettelijke gevolgen heeft voor de TU Delft. Echter, […]

Wanbeheer Read More »

RPF Herziening 2024

Wat is RPF? Als je vanwege bepaalde bijzondere omstandigheden studievertraging hebt opgelopen op de nominale studieduur of naar verwachting zult oplopen, kun je onder voorwaarden in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit het Profileringsfonds. Deze financiële voorziening komt voort uit een wettelijke bepaling, artikel 7.51 WHW. De voorwaarden voor financiële ondersteuning kan je terug vinden

RPF Herziening 2024 Read More »

Mijnbouwkunde

Op 27 oktober 2023 verscheen er een artikel in het NRC met de titel “Hoe de TU Delft een rijksmonument met miljoenen verlies verkocht aan Royal HaskoningDHV”. In dit artikel wordt geschetst hoe het voormalige mijnbouwgebouw in 2020 verkocht wordt met grote verliezen. Of het gebouw wel of niet verkocht had moeten worden is niet

Mijnbouwkunde Read More »